Soppsanking

Gå på soppsanking og lag deg et deilig soppmåltid under oppholet.


Skogen er full av deilig sopp. Du finner blant bøkene på hytta en god oversikt over spiselig sopp.